Header Baltic fisheries event

Slutseminarium projekt Säl och skarv onsdag 26 maj kl 10-12

Framtiden för småskaligt fiske i Östersjön: hur kan problemen med säl och skarv hanteras?

2021-05-19

Under seminariet presenteras slutsatser och rekommendationer från det internationella projektet Säl och skarv: de ekonomiska effekterna av skadorna från säl och skarv, vilka åtgärder som kan vidtas och vad som bör genomföras på olika beslutsnivåer för att skydda småskaligt, kustnära fiske i Östersjöområdet.

Medordförande: Nils Torvalds och Emma Wiesner, ledamöter i Europaparlamentet.

När
Onsdag den 26 maj kl 10.00-12.00

Var
Digitalt deltagande via Zoom. Platserna är begränsade. Möteslänk och övrig information skickas via mejl.

Målgrupp
Yrkesverksamma fiskare och deras intresseorganisationer, förvaltande organisationer, kustnära regioner, kommuner och länsstyrelser.

Anmälan
Anmälan till seminariet

Mer information
Vittnesmål av fiskare från Öresund till Örnsköldsvik
Skador från säl och skarv i Östersjön kartläggs (artikel)
Projekt Säl och skarv

Poster Säl och skarv slutseminarium