Header Baltic fisheries event

Slutseminarium projekt Säl och skarv onsdag 26 maj kl 10-12

Framtiden för småskaligt fiske i Östersjön: hur kan problemen med säl och skarv hanteras?

2021-05-19

Under seminariet presenteras slutsatser och rekommendationer från det internationella projektet Säl och skarv: de ekonomiska effekterna av skadorna från säl och skarv, vilka åtgärder som kan vidtas och vad som bör genomföras på olika beslutsnivåer för att skydda småskaligt, kustnära fiske i Östersjöområdet.

Medordförande: Nils Torvalds och Emma Wiesner, ledamöter i Europaparlamentet.

När
Onsdag den 26 maj kl 10.00-12.00

Var
Digitalt deltagande via Zoom. Platserna är begränsade. Möteslänk och övrig information skickas via mejl.

Målgrupp
Yrkesverksamma fiskare och deras intresseorganisationer, förvaltande organisationer, kustnära regioner, kommuner och länsstyrelser.

Anmälan
Anmälan till seminariet

Mer information
Vittnesmål av fiskare från Öresund till Örnsköldsvik
Skador från säl och skarv i Östersjön kartläggs (artikel)
Projekt Säl och skarv

Poster Säl och skarv slutseminarium

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.