Linser

Framåt för linsodlingen på Gotland

2020-08-24

Gotland Grönt Centrum AB driver ett Leaderprojekt för att utveckla linsodlingen på Gotland. Både jordmånen och klimatet på Gotland är gynnsamma för just linsodling.

Projektet startade våren 2017 och innefattar bland annat försöks- och demonstrationsodlingar under tre somrar på Gotland. Se filmen om hur det gått och få tips om hur man bör odla nedan.

Gotlandslinsen är en gammal kultursort som förr odlades mycket på ön. Trenden med att äta lite mindre kött och mer protein från linser och bönor gör att stora mängder linser importeras till Sverige varje . Efterfrågan på Gotlandslins är stor och många restauranger lovordar den för smaken och utseendet.

Läs mer om projektet (Gotland Grönt Centrum)

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader