Föreningen Banvallen

Projektnamn: ”Föreningen ’Banvallen’”

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter

Projektägare: Banvallen ideell förening

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför):  att utreda förutsättningarna för hur en planerad vandringsled ska gestaltas gällande långsiktig driftslösning för ekonomi, avtal med markägare och underhåll.

Mål (vad): att ha upprättat ett förslag till dragning av leden från Fidenäs camping till Burgsviks hamn. Målet är också att utreda möjligheten att upprätta avtal som medger iordningställande och brukande av leden för lång tid, att ta fram en ekonomisk plan över kostnaden för färdigställande av banvallen samt att ta fram en plan för underhåll-och driftslösning då banvallen är färdigställd.

Artiklar om projektet

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.