Björkegården

Ny teknik lyft för Björkegården

2021-04-21

Leader Gute har beviljat flera projekt till hembygds- och bygdegårdsföreningar. I Björke satsade man på att uppgradera sin samlingslokal med ny IT-teknik.

Björke hembygdsförening ville utveckla Björkegården till en mötesplats för alla genom att förse lokalen med teknisk utrustning. Tanken var att tillgången till en lokal där man kan träffas över generationsgränserna skulle vara attraktivt för både boende och för inflyttning till Björke socken.  Genom IT-anpassningen såg man också att Björkegården kunde vara ett komplement till andra mötes- och konferenslokaler i närområdet.

– Vi ville göra det möjligt att utveckla aktiviteterna i Björkegården. Med för oss ny teknik handlade det om att kunna visa bilder, spela musik, kolla på fotboll, ha pubkvällar och andra sammankomster. IT-anpassningen var också tänkt att underlätta för årsmöten och andra möten, berättar Kerstin Andersson, vice ordförande i Björke hembygdsförening.

Attraktiv möteslokal men pandemin problematisk

Projekt som får stöd från Leader Gute ska passa in under ett av de s k insatsområden som beskrivs i en utvecklingsstrategi. I Leader Gutes strategi var projektidén förenlig med insatsområdet Möjligheter till gemensamma aktiviteter. Stödet kunde användas till installationen av den nya tekniken medan det mesta av arbetet gjordes ideellt av föreningens medlemmar. Blev det som planerat?

– Ja det blev absolut som vi tänkt men tyvärr så kom Corona emellan och styrelsen har fått en stor förändring. Utvecklingen har helt enkelt inte riktigt kommit igång som tänkt, men vi har framåtanda och vilja. Det har ändå blivit en attraktiv möteslokal, säger Kerstin Andersson.

Möjligheter på sikt

Bortsett från pandemin som lagt locket på för många aktiviteter som handlar om att göra saker tillsammans har föreningen inte stött på något oväntat så här långt. Vad kan projektet tänkas bidra med på sikt för föreningens verksamhet?

– Vi ser möjligheter att marknadsföra en attraktiv och tekniskt utrustad möteslokal. Det kan givetvis också ge intäkter för vår verksamhet. Hur det blir får vi se sen efter att Sverige startar upp igen, avslutar Kerstin Andersson.

Mer information

Projekt ”Utveckling Björke socken – generations- och konferensmöten”
Björke hembygdsförening

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.