Kyrkbingegrund fiskeläge

Nya miniprojekt att söka på tema förnyelsebar energi, samlingslokaler, fiskelägen och hållbart småföretagande

2021-07-01

Hos Leader Gute är det möjligt att söka stöd till mindre insatser inom olika områden via s k miniprojekt. Miniprojekt är enkelt att söka och man får ett snabbt beslut på sin ansökan.

Tidigare har man kunnat söka inom tre temaområden. Nu utökar vi med ytterligare fyra miniprojekt:

Förnyelsebar energi på lokal nivå

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd för att utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi. Exempelvis kommunikationsinsatser och konsultinsatser som ex undersökningar, kartläggningar och analyser m m. För dessa insatser kan max 40 000 kronor inkl moms sökas.
Läs mer

Utveckla din samlingslokal

Föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal kan söka stöd för att förbättra samlingslokalens tillgänglighet och attraktivitet. Exempelvis förbättring av ljussättning, teknisk utrustning (IT, ljudanläggning, högtalare m m), lek- och idrottsutrustning, webbplats, plats och utrustning för utomhusaktiviteter (sitt- och grillplatser m m), skylt/tavla för anslag, varmkompost, laddbox för fordon. För dessa insatser kan max 22 000 kronor inkl moms sökas.
Läs mer

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

Grupper, föreningar och organisationer kan söka stöd till att möjliggöra upplevelser och rekreation. Det kan handla om att anordna grillplatser, sittplatser eller liknande, uppföra trodertunar, stentunar eller andra stängsel, anpassningar för förbättrad framkomlighet och säkerhet vid ex tillfartsvägar och parkeringar, skyltar och skyltställ. För dessa insatser kan 10 000 – 22 000 kronor inkl moms sökas.

Det är också möjligt att söka stöd till framtagande av informationsmaterial m m. För dessa insatser kan 10 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.
Läs mer

Hållbart småföretagande

Småföretag och företag i samverkan på Gotlands landsbygd kan söka stöd till utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster. Stöd ges med max 70 % av den sammanlagda kostnaden för insatsen, upp till 40 000 kronor. Sökande finansierar själv 30 % av kostnaden.
Läs mer

Som tidigare kan man även söka stöd till miniprojekt inom:

Skapa aktiviteter i din bygd
Upptäck din bygd
Gotlands kyrkogårdar berättar

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.