Sex nya projekt prioriterade av Leader Gutes styrelse (LAG)

2021-08-07

På sitt sista möte innan sommaren, den 30 juni, beslutade Leader Gutes styrelse/LAG att prioritera 7,1 miljoner kronor fördelade på sex projekt som ska utveckla landsbygden.

LAG bedömer att projekten passar väl in i Leader Gutes utvecklingsstrategi och att de tros ge goda resultat i förhållande till stödbeloppet.

De prioriterade projekten är:

Textilfabriken Gotland

I projektet ska man starta en process där gotländska textilföretag ges möjlighet till kompetensutveckling och att skala upp befintlig verksamhet i samverkan med andra i en gemensam industrilokal. Tanken är att kunna samla hela den textila värdekedjan under ett tak – från spinna-väva-sticka (SVS) till sömnad och digital produktutveckling. Projektägare är Gotland Grönt Centrum AB.

Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden

I projektet ska mindre företag och intresserade föreningar få lära sig och prova på att genomföra hybridaktiviteter, d v s att man drar nytta av ett event eller aktivitet som sker på plats och låter deltagare även vara med på distans. Projektägare är Gotland Grönt Centrum AB.

Expansion av tryffelnäringen på Gotland

I projektet vill man säkra tillgången till och produktionen av tryffel för att skapa fler arbetstillfällen inom besöksnäringen, plockning, odling och i förädlingsledet. Projektägare är Gotlands tryffelförening.

Iordningsställande av Sigvaldebadet

Sigvalde träsk är en av Gotlands största insjöar med badplats. I projektet ska Sigvaldebadet utvecklas och göras mer tillgängligt för alla. Projektägare är Etelhems hembygdsförening.

Leva och verka i Follingbo socken på Gotland

Syftet med projektet är att ge alla ungdomar och deras familjer, oavsett funktionshinder, en möjlighet att komma ut i naturen och få möjlighet att röra och aktivera sig. Projektägare är Svaide Roma SOK.

Det formella beslutet om stöd till projekten tas av Jordbruksverket.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.