Små livsmedelsproducenter ska få tillgång till större marknad

2020-04-03

Små livsmedelsproducenter på landsbygden strävar ofta efter att bredda sin verksamhet genom att utveckla nya produkter. Man arbetar också med att nå nya kunder genom att till exempel starta en gårdsbutik eller ansluta sig till en Reko-ring.

Men mindre livsmedelsföretag har ofta svårt att få till en bredare och säsongsoberoende försäljning av sina produkter. De etablerade aktörerna inom detalj- och e-handel har stora krav på bland annat volym och leveranssäkerhet som de mindre producenterna har svårt att uppfylla. Det gäller särskilt när livsmedel produceras på ett hållbart sätt.

Leaderprojekt för e-handelslösning
Problemen har diskuterats i föreningen Goda Gotland, som är ett nätverk för gotländska livsmedelsproducenter. Nu har föreningen beviljats stöd till ett leaderprojekt som ska leda fram till ökade försäljningsmöjligheter: ““E-handelslösning livsmedel Gotland”.

– I projektet ska vi skapa en e-handelslösning som i första hand är till för små livsmedelsproducenter på Gotland. Till en rimlig kostnad ska man få tillgång till en större marknad än man har idag, säger Susanne Welin-Berger som är sekreterare i föreningen Goda Gotland. Andra som är engagerade i arbetsgruppen just nu är Lars-Magnus Lahne och Bo Bjällstrand.

Arbetstillfällen skapas
Vissa förutsättningar har definierats för e-handelsprojektet. Det handlar bland annat om stark, lokal förankring, att leverantörerna ska ha möjlighet till insyn och inflytande och att man genom samverkan ska kunna förhandla fram fördelaktiga avtal om bland annat marknadsföring och logistiska lösningar.

Susanne Welin-Berger är sekreterare i föreningen Goda Gotland och engagerad i projektet som ska leda till en e-handelslösning för mindre livsmedelsföretag. Foto: Toomas Kokovkin

– Ett av våra mål är att skapa en hållbar e-handelslösning som nyttjas av så många gotländska livsmedelsföretag som möjligt. Vi utgår också från att projektet ska kunna skapa två arbetstillfällen och bidra till ökad sysselsättning hos de deltagande företagen, säger Susanne Welin-Berger.

Samverkan ska stärka attraktionskraften
Projektet ska samverka med lokala organisationer och projekt som syftar till att stärka Gotlands attraktionskraft som leverantör av livsmedel och matupplevelser. Ett långsiktigt mål är också att minska säsongsvariationen för livsmedelsföretagen vilket bidrar till tillväxt och stabila året runt anställningar.

– Det händer mycket inom distributionsområdet. Att själva äga försäljningskanalen och kunna ta tillvara nya klimatsmarta logistiklösningar kan bli en viktig framgångsfaktor, avslutar Susanne Welin-Berger.

Mer information
“E-handelslösning livsmedel Gotland”
Goda Gotland

Mer inspiration
Landsbygdsnätverket satsar nu på en kampanj där de belyser olika stöd, möjligheter och finansieringslösningar för att underlätta startandet av nya innovativa företag inom de gröna näringarna!
Så finansierar du din landsbygdsidé

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader