Pengar

Gotlands Lokalfinansiering – ett enkelt sätt att investera i lokala företag

2020-04-21

För små företag på landsbygden kan det vara svårt att hitta finansiering för att förverkliga sina affärsidéer. Bankerna kräver hög säkerhet och riskkapitalbolag är sällan intresserade av att investera i mindre verksamheter.

Om entreprenören inte kan eller vill ta ett personligt banklån kan hela företaget falla. Här går samhället miste om affärssatsningar som hade kunnat innebära god lönsamhet, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

En projektidé formuleras

För ett antal år sedan insåg företagarföreningen Produkt Gotland att det finns många bra idéer som aldrig utvecklas på grund av kapitalbrist. Föreningen tog kontakt med utvecklingsbolagen Heligholm, Slite Utveckling, Nygarn Utveckling och Knutpunkt Hemse. Tillsammans tog man fram en projektidé där tanken var att skapa en mötesplats för lokala entreprenörer och investerare. Sedan kontaktade man Leader Gutes kansli.

– Vi såg att vår idé, att knyta samman lokala företag och finansiärer, passade bra som ett leaderprojekt. I Leader Gutes utvecklingsstrategi är nya, möjliga finansieringformer för organisationer och företag som vill utveckla sin verksamhet ett område som beviljas stöd, säger Sven Sandström, ordförande i Gotlands Lokalfinansiering AB som är resultatet av projektet.

Lättare att investera och att låna pengar

Motivationen för människor att investera i lokala företag på den egna orten handlar inte bara om ekonomisk avkastning. Möjligheten att bidra till att den egna hembygden utvecklas är också en viktig drivkraft. Det kan handla om att behålla nödvändig service i bygden, nya arbetstillfällen och sommarjobb till ungdomar. För många kan det också vara intressant att placera delar av ett sparande i det lokala näringslivet.

– För företagaren är det sedan lättare att få låna pengar om man redan har ett kapital, säger Håkan Ahlsten, styrelseledamot i Gotlands Lokalfinansiering AB och med lång erfarenhet från bankvärlden.

Webbportal länken mellan företag och finansiärer

Men hur skulle de goda affärsidéerna och finansiärerna kunna mötas? Lösningen blev en webbportal som fungerar som länken mellan gotländska företag som behöver finansiering och de personer som vill investera i lokala företag. I webbportalen kan alla intresserade registrera sig. Enbart registrerade, och godkända, investerare kan se de projekt som söker kapital som finns upplagda i webbportalen.

Modellen är inspirerad av crowdfunding, (”gräsrotsfinansiering”) som numera finns över hela världen i många olika varianter, men här har man förädlat idén så att man använder kapitalandelslån. Ett mellanting mellan aktie och lån som är bra för både långivare och företagaren.

Hemse Biltvätt – en möjlig investering

Ett projekt som är möjligt att investera i via Gotlands Lokalfinansiering är Hemse Biltvätt, som drivs av Lars Heidenberg.
– Närmaste biltvätt finns i Visby och dit är det närmare fem mil från Hemse. Jag tror definitivt att det finns en efterfrågan och behov av en biltvätt på södra Gotland, säger Lars Heidenberg.

Lars Hejdenberg

Lars Heidenberg söker finansiärer inför byggandet av Hemse Biltvätt.

Byggandet av Hemse Biltvätt, som beräknas ta omkring två månader, sätter igång så fort den inlämnade bygglovsansökan är beviljad. Men hur går det till, rent konkret, att investera i ett företag via Gotlands Lokalfinansiering?

– När man registrerat sig, och blivit godkänd, sätter man in det belopp man vill investera på ett särskilt bankkonto hos Länsförsäkringar. I mitt fall, där jag vill bygga en biltvätt, kommer jag att skriva ett femårigt avtal med alla som investerat så fort biltvätten är byggd. När de fem åren har gått får man tillbaka sina pengar med tre procents ränta, enligt avtalet, berättar Lars Heidenberg.

De som vill investera lånar alltså ut sina pengar, till en avtalad ränta under en viss tid. Och hur har intresset för Hemse Biltvätt sett ut såhär långt?
– Ett tiotal personer har anmält intresse och jag jobbar förstås aktivt för att ännu fler ska vilja investera, avslutar Lars.

Mer information

Vill ni ha en biltvätt på Hemse?
Projektbeskrivning avseende Hemse Biltvätt AB
Gotlands Lokalfinansiering

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader