Två nya ledamöter i Leader Gutes styrelse

2021-03-25

På Leader Gutes föreningsstämma onsdagen den 24 mars valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Erik Unnerfelt, Gotlands Bygdegårdsdistrikt och Aino Friberg Hansson, Coompanion.

Erik Unnerfelt är engagerad i bygdegårdarna på Gotland. Gotlands Bygdegårdsdistrikt består av öns bygdegårdsföreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsföreningarna verkar för att tillhandahålla bra samlingslokaler på ön. Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning och utbildning för föreningarna och att nå ut med olika kulturaktiviteter.

– Jag ser fram emot att kunna bidra med idéer som främjar öns hållbara utveckling, säger Erik Unnerfelt.

Aino Friberg Hansson representerar offentlig sektor och sitter i Coompanion Gotlands styrelse. Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De sysslar med rådgivning och genomför utbildningar och föreläsningar inom kooperativt företagande.

Leader Gutes styrelse består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor. Styrelsens huvuduppgift är att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd från Leader Gute och på så sätt bidra till att uppfylla målen i föreningens lokala utvecklingsstrategi.

Erik Unnerfelt

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.