Konsert

Två nya projekt prioriterade av Leader Gutes styrelse (LAG)

2021-10-29

På sitt möte den 27 oktober beslutade Leader Gutes styrelse/LAG att prioritera 772 864 kronor fördelade på två projekt som ska utveckla landsbygden.

De prioriterade projekten är:

R-utecentrum

I projektet ska man göra Rute Folkets Hus till ett nav för socknarna på norra Gotland där uteaktiviteter, naturen, historia och hälsa står i fokus. Ett utecentrum ska utvecklas och utformas i och kring Rute Folkets Hus och ett utegym, motorikbana för barn, mulleled för barn, boulebana och en grillplats ska byggas. Caféverksamhet ska öppnas, där det utöver servering ska marknadsföras olika matpaket för olika utflyktsändamål samt anordnas arrangemang som föreläsningar, bokcirklar med mera. En webbplats, gemensam för alla föreningar i Rute, ska skapas.
Projektägare är Rute Folkets Hus.

Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr

Företaget EasyArr kommer att skapa en webbplattform där arrangörer, lokaler, artister, krögare, föreningar och många fler möts för att – helt utan risker – arrangera publika arrangemang. Plattformen kommer att ge möjlighet att arrangera alltifrån små till riktigt stora arrangemang genom att den hjälper den som vill arrangera med alltifrån förkalkyler till marknadsföring, biljettdistribution och avläsning. Merförsäljningsmodul skapar möjligheter till förbeställningar av mat och dryck och en microsponsorfunktion ger nya möjligheter för lokala näringslivet att – helt utan risk och med möjlighet till återbetalning av hela sponsorsbeloppet – kunna hjälpa till för att få igång arrangemang som annars inte blir av.
Projektägare är Easy Arr AB.

Det formella beslutet om stöd tas av Jordbruksverket.