Aktivitetspark Fårösund

  • Projektnamn: ”Aktivitetspark Fårösund”
  • Övergripande mål: Leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter
  • Projektägare: Fårösund Gymnastik och Idrottsklubb
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte(varför): att skapa en mötesplats som inbjuder till fysisk aktivitet för föreningens verksamheter och övriga besökare. Aktivitetsparken breddar även föreningarnas utbud av aktiviteter vilket gör att fler kan få möjlighet att delta i organiserad ledarledd verksamhet.
  • Mål(vad): att skapa en tillgänglighetsanpassad aktivitetspark med utegym, motorikbana och MTB-bana. Målet är också att genomföra fem stycken prova-på tillfällen med instruktörer/inspiratörer samt att marknadsföra aktivitetsparken genom föreningarnas sociala medier.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: Fårösund GOIK
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.