Ljung

Välkommen till en inspirationsträff!

Vandra kulturstigen i Bro söndag 11 oktober

2020-10-07

Välkomna att vandra kulturstigen i Bro! Vi går genom hedmark och skog, passerar gravfält, medeltida stenbrott, hålvägar, kalkugnar och andra spår som människan lämnat efter sig i landskapet.

Hör om vad som har hänt på de olika platserna och vad sägnerna berättar. Kulturstigen är iordningsställd av Bro Hembygdsförening. Få inspiration till att ta fram er egen kulturstig genom tips från vår ciceron!

Ta med kaffekorg och sittunderlag! Stigen är inte tillgänglighetsanpassad.

Dag: söndag 11 oktober
Tid: kl 13.00 – 15.00
Startplats: vi samlas på parkeringen vid Bro stainkalm, längs väg 148, ca 1,5 km söder om Bro kyrka (se karta nedan).

Deltagande är kostnadsfritt.

Välkomna!