Ljung

Välkommen till en inspirationsträff!

Vandra kulturstigen i Bro söndag 11 oktober

2020-10-07

Välkomna att vandra kulturstigen i Bro! Vi går genom hedmark och skog, passerar gravfält, medeltida stenbrott, hålvägar, kalkugnar och andra spår som människan lämnat efter sig i landskapet.

Hör om vad som har hänt på de olika platserna och vad sägnerna berättar. Kulturstigen är iordningsställd av Bro Hembygdsförening. Få inspiration till att ta fram er egen kulturstig genom tips från vår ciceron!

Ta med kaffekorg och sittunderlag! Stigen är inte tillgänglighetsanpassad.

Dag: söndag 11 oktober
Tid: kl 13.00 – 15.00
Startplats: vi samlas på parkeringen vid Bro stainkalm, längs väg 148, ca 1,5 km söder om Bro kyrka (se karta nedan).

Deltagande är kostnadsfritt.

Välkomna!

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.