Mer pengar att söka!

2020-09-24

Nu i slutet av EU:s programperiod finns möjlighet att söka extra pengar till leaderprojekt ur regional- och socialfonden. Sammanlagt rör det sig om 10 miljoner kronor per fond!

Pengarna är tillgängliga i en nationell pott och det är först till kvarn som gäller när projektpengarna fördelas. Ett krav är att projektet har en offentlig medfinansiering på en tredjedel av det sökta stödbeloppet. Offentlig medfinansiering till ett projekt kan vara finansiellt stöd i olika former som kan finnas hos Tillväxtverket, Naturvårdsverket med flera statliga myndigheter. Det kan också finnas möjlighet till finansiellt stöd hos Region Gotland. Medfinansieringen ska vara klar när ni skriver er projektansökan. Missa inte chansen!

Om projekt inom regionalfonden
Projekt som får medel från regionalfonden ska främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap och innovativ utveckling med inriktning på miljöteknik, förnybar energi, energieffektivisering och grön omställning. Projekten ska passa inom följande insatsområden:
1.1 Ökad kompetens i lokala företag
1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
3.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi

Om projekt inom socialfonden
Projekt som får medel från socialfonden ska tillgodose den lokala arbetsmarknadens behov och människors olika förutsättningar ska tas tillvara. Projekten ska passa inom insatsområde:
2.8 Ökade möjligheter till sysselsättning för alla

Om Leader Gutes utvecklingsstrategi
Läs mer om hur ert projekt kan passa in i Leader Gutes utvecklingsstrategi:
Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust: Så mycket bättre!

Om stöd till projekt
Mer information om stöd från Leader Gute:
Om stöd

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.