Vi söker projektidéer med fokus på arbetstillfällen

2020-01-13

Utifrån vilka insatsområden och mål som återstår att uppfylla i den lokala utvecklingsstrategin under den här programperioden behöver vi nu får in projektidéer med fokus på att genera arbetstillfällen inom projekt som i övrigt syftar till att:

  • företag tillsammans utvecklar produkter, tjänster eller nya tekniska lösningar (insatsområde 1.3)
  • ta fram lösningar för vattenhushållning, vattenförsörjning och avloppshantering på landsbygden (insatsområde 2.1)
  • ta fram lösningar för att avhjälpa bostadsbristen på landsbygden (insatsområde 2.1)
  • hitta samverkanslösningar för ex samåkning eller ta fram modeller för samordnade arbetsplatser på landsbygden (insatsområde 2.2)
  • skapa förutsättningar för personer som står utanför arbetsmarknaden att få en bättre situation (insatsområde 2.8)
  • underlätta övergången mellan studier och arbetsliv (insatsområde 2.8)
  • ta fram gemensamma planer för omställning till förnyelsebar energi/ökad produktion av förnyelsebar energi (insatsområde 3.1 och 3.2)

Läs mer om mål och insatsområden i vår utvecklingsstrategi som finns att ladda ned här (klicka).

Kontakta oss om ni har en idé som matchar något av detta så lotsar vi er vidare!

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.