Checklista för dig som är intresserad av att ansöka om projektstöd/projektstöd till företag

Checklista för dig som är intresserad av att ansöka om projektstöd/projektstöd till företag

Projektstöd vänder sig till organisationer och föreningar. Det är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring som gör nytta för många eller allmänheten på Gotlands landsbygd, exempelvis genom innovationer eller att utveckla en plats.

Projektstöd till företag riktar sig till organisationer och företag på öns landsbygder. Detta stöd ska göra nytta för en eller ett begränsat antal aktörer. Det kan vara exempelvis en bransch eller företagare i en socken som samarbetar för att utveckla en produkt eller tjänst.

Båda dessa stödformer ställer höga krav på ansökan och redovisning.

För att kunna få dessa stöd måste projektet stämma överens med Leader Gutes strategi och något av de tre insatsområdena som beskrivs där.

Vår strategi – i fullständig version och en kortare summering – hittar du HÄR.

Nästa steg är att fylla i vår checklista och skicka in till oss. Leader Gutes kansli gör därefter en preliminär bedömning om ert projekt passar in i vår strategi och därmed kan vara aktuellt för projektstöd/projektstöd till företag.

Checklistan finns som Word-fil att ladda ner, fylla i och skicka in. Checklistan hittar du här:

Checklista projektstöd Leader Gute

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.