Förbereda ansökan

När ni fyllt i en checklista och fått klartecken från Leader Gutes kansli att gå vidare med ansökan ska ett antal dokument fyllas i. Kansliet går igenom hur det ska göras med den sökande. 

Det handlar bland annat om att beskriva vilka aktiviteter som ska genomföras i projektet och hur budgeten ser ut.

När dokumenten är ifyllda gör kansliet en ny bedömning av om projektet bör gå vidare i processen och en ansökan kan registreras hos Jordbruksverket. Från kansliet får ni då en skriftlig bekräftelse.

Ansökan om projektstöd görs sedan i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt. Det är bra att ordna i tidigt skede.

Bilagor till ansökan

Guider och stöd vid ansökan

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.