Förbereda ansökan

När ni fyllt i en checklista och fått klartecken från Leader Gutes kansli att gå vidare med ansökan ska ett antal dokument fyllas i. Kansliet går igenom hur det ska göras med den sökande. 

Det handlar bland annat om att beskriva vilka aktiviteter som ska genomföras i projektet och hur budgeten ser ut.

När dokumenten är ifyllda gör kansliet en ny bedömning av om projektet bör gå vidare i processen och en ansökan kan registreras hos Jordbruksverket. Från kansliet får ni då en skriftlig bekräftelse.

Ansökan om projektstöd görs sedan i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt. Det är bra att ordna i tidigt skede.

Bilagor till ansökan

Guider och stöd vid ansökan