Föreningsstämma 2021

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 mars.

Tid: kl 19.00-21.30, inkl workshop om nästa LEADER-strategi (inloggning öppnar 18.30 för tekniktest)

Plats: Digitalt via ZOOM. Möteslänk kommer vid senare tillfälle.

Medlem som är juridisk person har rätt utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person. (Leader Gutes stadga §12)

Då årets föreningsstämma genomförs digitalt behöver medlem som är juridisk person och som önskar utse ett ombud inkomma med fullmakt till kansliet i förväg. Ifylld och undertecknad fullmakt skickas till john.gambe@leadergute.se senast den 17 mars 2021.

I anslutning till föreningsstämman kommer vi att berätta mer om vad som åstadkommit sedan starten 2016 och vad som gäller under förlängningsåren 2021-2023. Vi kommer även att ha en första workshop om framtagandet av lokal utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027.

Alla möteshandlingar finns tillgängliga under föredragningslistan nedan!

Förslag till föredragningslista föreningsstämma 2021
Fullmaktsblankett ombud föreningsstämma 2021
Anmälan föreningsstämma 2021

Välkomna!