Föreningsstämma 2020

KALLELSE

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 23 mars 2020.

Tid: kl 19.00-21.00 (lättare förtäring serveras från kl 18.30)

Plats: Stora konferenssalen, Gotland Grönt Centrum, Lövsta

Vi inleder kvällen med ett intressant seminarium om vad universitetet gör för utvecklingen av den gotländska landsbygden. Därefter följer sedvanliga stämmoförhandlingar. Vi inleder med gemensam fika.

Förslag till föredragningslista finns nedan (under Bilagor). Notera särskilt att det föreslås en revidering av föreningens stadga. Övriga möteshandlingar inklusive valberedningens förslag finns tillgängliga att hämta nedan (via 05 Förslag till föredragningslista under Bilagor) alternativt e-post om ni kontakta kansliet på info@leadergute.se eller 0498-501 80.

Medlemmar har rätt att få en motion behandlad vid föreningsstämman om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till LAG senast två veckor före stämmans genomförande. Eventuella motioner skickas till info@leadergute.se senast den 9 mars.

Medlem som är juridisk person behöver ge fullmakt till den som ska företräda organisationen vid föreningsstämman. Länk till fullmaktsblankett finns nedan (under Bilagor). Fullmakten ska visas upp vid registrering till föreningsstämman.

Hälsningar, dag som ovan
Roger Lundberg
Ordförande

Bilagor:

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.