Digitalt mentorsprogram och nätverk inom affärsutveckling för boendeentreprenörer i spåren av pandemin och framåt

  • Projektnamn: ”Digitalt mentorsprogram och nätverk inom affärsutveckling för boendeentreprenörer i spåren av pandemin och framåt!”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Roombler Consultning AB, Visby
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte(varför): att genom mentorsprogram och nätverk för samverkan runt affärsutveckling, hjälpa nästa generation av upplevelse-entreprenörer att utvecklas i spåren av pandemin och framåt.
  • Mål(vad): att genomföra och analysera ett pilotprogram med 10 stycken deltagande boendeentreprenörer som ska ge kunskap om hur man kan bedriva kollektiv affärsutveckling med samverkan mellan deltagare från olika europeiska länder som tillhör segmentet. Målet är att utforska programmets struktur, process och samverkan mellan aktörerna i de båda nätverken samt själva affärsutvecklingen. Cirka 1-3 nya idéer och/eller förbättringsområden per företag tas fram.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenhttps://www.roombler.com/about
Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.