Digitalt mentorsprogram och nätverk inom affärsutveckling för boendeentreprenörer i spåren av pandemin och framåt

  • Projektnamn: ”Digitalt mentorsprogram och nätverk inom affärsutveckling för boendeentreprenörer i spåren av pandemin och framåt!”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Roombler Consultning AB, Visby
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte(varför): att genom mentorsprogram och nätverk för samverkan runt affärsutveckling, hjälpa nästa generation av upplevelse-entreprenörer att utvecklas i spåren av pandemin och framåt.
  • Mål(vad): att genomföra och analysera ett pilotprogram med 10 stycken deltagande boendeentreprenörer som ska ge kunskap om hur man kan bedriva kollektiv affärsutveckling med samverkan mellan deltagare från olika europeiska länder som tillhör segmentet. Målet är att utforska programmets struktur, process och samverkan mellan aktörerna i de båda nätverken samt själva affärsutvecklingen. Cirka 1-3 nya idéer och/eller förbättringsområden per företag tas fram.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenhttps://www.roombler.com/about
Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp