Gråsäl

Ny rapport vill skapa dialog kring säl och skarv

2021-11-19

De senaste tjugo åren har antalet säl och skarv ökat kraftigt längs Sveriges kuster. Den starka tillväxten skapar stora problem för fisket i form av förstörda redskap, skador på fisken och minskad fångst. I en ny rapport undersöks omfattningen av problemen.

År 2017 tog fiskare i länder runt Östersjön initiativ till ett gemensamt projekt för att studera sälens och skarvens påverkan på det småskaliga, kustnära fisket. Projektet finansierades av EU:s havs- och fiskerifond och syftet är att öka kunskapen och skapa förutsättningar för en dialog kring det småskaliga yrkesfiskets utmaningar och framtid.
– Den viktigaste målsättningen är att öka samhällsdebatten på nationell och EU-nivå, säger John Gambe, verksamhetsledare på Leader Gute som deltagit i projektet.

Seminarium lockade många
Rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön” fokuserar på svenska förhållanden. Den presenterades på ett digitalt seminarium fredagen den 19 november och lockade ett 60-tal deltagare. Ett antal frågor som tas upp i rapporten diskuterades. Förvaltningen av säl och EU:s förbud mot handel med sälprodukter väckte stort engagemang.
– Deltagandet på seminariet visar att frågorna är aktuella och viktiga, menar John Gambe.

Balans mellan olika intressen nödvändigt
Sälar och skarvar är en viktig och naturlig del av Östersjöns ekosystem men de skapar också stora problem för det kustnära fisket. Vad behöver man göra för att hitta en väg framåt? I rapporten poängteras att det behövs strategier och redskap för att skapa en god balans mellan olika intressen.
– Det småskaliga fisket påverkas av en lång rad faktorer, som skapar en osäker och komplex tillvaro för fiskarna. Det är viktigt att ta hänsyn till när man planerar insatser. I rapporten lyfts breda samarbeten mellan olika sektorer på olika nivåer och direkt samarbete med fiskarna som en nyckel till framgång, säger John Gambe.

FAKTA

  • Läs rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön”
  • I projektet ”Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project” har regionala fiske- och landsbygdsorganisationer från Sverige, Finland, Estland och Tyskland deltagit.
  • Från Sverige deltog sju Leader-organisationer, som arbetar med landsbygdsutveckling inom EU, bland annat Leader Gute på Gotland.
  • Projektet har en egen webbplats: Baltic Sea Fisheries