Expansion av Tryffelnäringen på Gotland

Expansion av tryffelnäringen på Gotland

 • Projektnamn: ”Expansion av tryffelnäringen på Gotland”
 • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
 • Insatsområde: 1.1 Ökad kompetens i lokala företag
 • Projektägare: Gotlands tryffelförening, hela Gotland
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: 443 000 kr
 • Syfte (varför): att säkra tillgången för tryffel för besöksnäringen samt att öka
  informationen om produktionen av tryffel.
 • Mål (vad): att scanna av internationell information och skapa en sammanfattande
  rapport. Genomföra lärande workshops och seminarier kring tryffelns behov av vatten. Ta
  fram en film om bevattning, startinstruktion om tryffelodling och tips med smarta lösningar
  kring bevattning.
 • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.tryffelofsweden.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.