R-utecentrum

  • Projektnamn: ”R-utecentrum”
  • Övergripande mål: Leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter
  • Projektägare: Rute Folkets Hus Byggnadsförening u p a
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att verka för en levande landsbygd med fokus på social samvaro, natur, hälsa, hållbarhet, historia och hembygd.
  • Mål (vad): att iordningställa R-utecentrum med utegym, boulebana, grillplats, leder, café för arrendeuthyrning samt en webbplats.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.facebook.com/rutefolketshus/
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.