Från vippfyr till GPS

  • Projektnamn: ”Från Vippfyr till GPS”
  • Övergripande mål: Leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 4 Hållbar miljö
  • Projektägare: Föreningen Fyrtillsyn Gotland
  • Fond: Havs- och fiskerifonden
  • Syfte(varför): att bevara och dokumentera de inseglingsmärken och fiskefyrar som använts för fiske och sjöfart men som nu spelat ut sin roll. På så sätt bidrar projektet till att föra kunskapen vidare för framtiden. Syftet är också att öka attraktionskraften av den aktuella kuststräckan för boende och besökare.
  • Mål(vad): att restaurera och rekonstruera kummel och vippfyr, att efterforska och sammanställa historisk dokumentation om dessa anordningar samt att sprida resultat och information till en bredare krets.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.fyrtillsyngotland.se
Logo LEADER GUTE

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.