Hållbart småföretagande

Leader Gute

Projektnamn: “Hållbart småföretagande”, paraplyprojekt, jnr 2021-1672

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Hållbart småföretagande

Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att främja hållbart näringsliv och entreprenörsanda på Gotlands landsbygd. En ökad entreprenörsanda bidrar till nya försörjningsmöjligheter och utveckling av lokala produkter och tjänster.

Mål (vad): att minst 5-15 delprojekt genomförs av företagare.

Artiklar och annan information

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.