Hållbart småföretagande

Leader Gute

Projektnamn: “Hållbart småföretagande”, paraplyprojekt, jnr 2021-1672

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Hållbart småföretagande

Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att främja hållbart näringsliv och entreprenörsanda på Gotlands landsbygd. En ökad entreprenörsanda bidrar till nya försörjningsmöjligheter och utveckling av lokala produkter och tjänster.

Mål (vad): att minst 5-15 delprojekt genomförs av företagare.

Artiklar och annan information

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp