Analysera mera – visst kan man äta fisk från Gotland

  • Projektnamn: ”Analysera mera – visst kan man äta fisk från Gotland”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.1 Ökad kompetens i lokala företag
  • Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland, Roma
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att genom analys av lokalt fångade fiskarter öka kunskapen om fiskarterna som livsmedel i branschen och hos konsumenter för att på så sätt bidra till att bevara det småskaliga kustnära fisket på Gotland.
  • Mål (vad): att genomföra och sammanställa analyser av PCB, dioxin, kvicksilver och råfetthalt hos ett antal lokalt fångade fiskarter, kompetensutveckla relevanta målgrupper och aktörer samt att presentera och tillgängliggöra ett populariserat kommunikationsmaterial vid festivaler och slutseminarier
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.hushallningssallskapet.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.