Sätt Gotland i rörelse

  • Projektnamn: ”Sätt Gotland i rörelse”
  • Övergripande mål: Leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag
  • Projektägare: Rf-SISU Gotland
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att sätta Gotland i rörelse genom enkla aktiviteter med fokus på social gemenskap, glädje och rörelse samt bygga broar mellan olika åldrar och förstärka föreningarnas ställning i bygden.
  • Mål (vad): att starta friskvårdssatsningar på minst 6 geografiska områden på Gotland, engagera minst 3 föreningar i varje område samt nå mint 400 unika deltagare över hela ön.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: RF-SISU Gotland
Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.