Bogemenskap Gotland

  • Projektnamn: ”Bogemenskap Gotlöand”
  • Övergripande mål: leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.1 Möjlighet att bo och bygga
  • Projektägare: Coompanion Gotland
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att genom kunskapsinhämtning och nätverksskapande utveckla tankar, idéer och kunskap för att lösa lokala bostadsbristsituationer.
  • Mål (vad): att i en skriftlig rapport presentera fem (5) olika modeller som beskriver hur det går att lösa en bostadsbristsituation.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.coompanion.se/gotland/
Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp