Bogemenskap Gotland

  • Projektnamn: ”Bogemenskap Gotlöand”
  • Övergripande mål: leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.1 Möjlighet att bo och bygga
  • Projektägare: Coompanion Gotland
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att genom kunskapsinhämtning och nätverksskapande utveckla tankar, idéer och kunskap för att lösa lokala bostadsbristsituationer.
  • Mål (vad): att i en skriftlig rapport presentera fem (5) olika modeller som beskriver hur det går att lösa en bostadsbristsituation.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.coompanion.se/gotland/
Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.