Ellen Lundkvist ny verksamhetsledare för Leader Gute: ”Vi är en bro mellan offentligt stöd och lokalt ledd utveckling på öns landsbygder”

– I nästa period kommer vi fokusera på hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning, säger föreningens nya verksamhetsledare Ellen Lundkvist. Här på en bro över Dalhemsån – i anslutning till en vandringsled som ordnades av Dalhem Sockenföreningen med stöd från Leader Gute.

– Leader Gute är en bro mellan offentlig finansiering och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till lokalt ledda utvecklingsprojekt. Just nu förbereder vi oss för en ny programperiod som börjar 2023. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder.

Det säger Ellen Lundkvist som nu tillträtt rollen som ny verksamhetsledare för den ideella gotländska föreningen Leader Gute.

Hon är född och uppvuxen i Rute och återvänder nu till Gotland med värdefulla erfarenheter inom landsbygdsutveckling från statlig verksamhet och EU-kommissionen. De senaste fyra åren har hon arbetat som utvecklingsledare på MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Från mars till augusti 2022 hade hon en trainee-tjänst på EU-kommissionens Generaldiktorat för regional- och stadspolitik i Bryssel.

Via tjänsten på MUCF blev Ellen ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering. Denna post har hon kvar och tar med sig in i tjänsten som Leader Gutes nya verksamhetsledare.

”Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare”

– Det är mycket inspirerande att få bli en del i föreningen. Inte minst nu – inför en ny period med ny strategi och budget från och med årsskiftet. Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen.

Hon menar att Leader Gute är en väl etablerad och viktig del i arbetet med utvecklingen av öns landsbygder.

– Föreningen har en bred och stark förankring vad gäller utveckling av landsbygderna. Våra medlemmar finns såväl inom föreningslivet och den privata sektorn som inom offentlig sektor. Hittills har Leader Gute sedan 2016 fördelat stöd till drygt 200 projekt – stora som små – med sammantaget cirka 100 olika projektägare. Förutom stöden bidrar vi också med erfarenhetsutbyte och nätverk till dem som vill starta lokala utvecklingsprojekt i sina bygder.

Projektansökningarna bedöms av godkänns av Leader Gutes styrelse, som kallas för LAG (Lokal Aktivitetsgrupp). I LAG återspeglas föreningens bredd och djupgående nätverk på öns landsbygder.

Ansökningar till projektstöd sker via Jordbruksverkets digitala system och utbetalningarna hanteras också av Jordbruksverket. Stöden finansieras till två tredjedelar av EU och svenska staten och till en tredjedel av region Gotland.

– Leader Gute är en lokal bro mellan EU, staten, regionen och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare. Landsbyggare kallar vi dem som skapar och genomför viktiga insatser i sina egna bygder – för dem som bor och verkar där, säger Ellen.

”Ännu starkare förankring bland gräsrötterna”

– Just nu är vi inne i en process där vi förbereder oss för den nya programperioden 2023–2027. Vi har snart en strategi färdig som ska godkännas av Jordbruksverket. Strategin blir ett genomförandeprogram. Vi kommer att fokusera på att ge stöd till dem i våra gotländska landsbygder som vill främja och utveckla hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning. Dessa tre teman kommer att konkretiseras av vår förening så att det till årsskiftet blir tydligt vad man i praktiken kan få stöd till, förklarar Ellen.

Hon menar att strategin för den nya perioden har ännu starkare förankring bland gräsrötterna på Gotlands landsbygder.

– Detta tack vare att vi samordnat vår strategi med Region Gotlands regionala framtidsstrategi ”Vårt Gotland 2040” som innehåller ett omfattande dialogarbete med de som bor och verkar över hela ön. Plus att vi själva genomfört ett stort förankringsarbete, säger Ellen.

Stöden från Leader Gute kommer liksom tidigare att rikta sig till både större och mindre projekt på landsbygderna.

– Alla organisationer, såsom föreningar och företag, som har ett organisationsnummer och som verkar för något större än sig självt, gärna i samverkan med andra, är välkomna att söka våra stöd när den nya perioden är igång. Vår ambition är att särskilt försöka nå ut bättre till unga och till kreativa näringar. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder, säger Ellen.

– Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen Lundkvist, ny verksamhetsledare på Leader Gute.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *