Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängslen till får

  • Projektnamn: ”Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängslen till får”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.1 Ökad kompetens i lokala företag
  • Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att testa virtuell stängselteknik på en mindre grupp av får hos en lammproducent på Gotland för att studera hur djuren reagerar på och förstår tekniken.
    Mål (vad): att genomföra en pilotstudie för att få kunskap kring hur virtuell stängselteknik till får fungerar samt att ta fram ett underlag till en mer omfattande studie med målsättningen att påskynda processen om att få tekniken godkänd för får i Sverige.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.ri.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp