Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängslen till får

  • Projektnamn: ”Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängslen till får”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.1 Ökad kompetens i lokala företag
  • Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att testa virtuell stängselteknik på en mindre grupp av får hos en lammproducent på Gotland för att studera hur djuren reagerar på och förstår tekniken.
    Mål (vad): att genomföra en pilotstudie för att få kunskap kring hur virtuell stängselteknik till får fungerar samt att ta fram ett underlag till en mer omfattande studie med målsättningen att påskynda processen om att få tekniken godkänd för får i Sverige.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.ri.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.