Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr

  • Projektnamn: ”Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: EasyArr AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att ge det småskaliga kultur- och näringslivet på Gotland nya förutsättningar att samverka kring att skapa arrangemang utan ekonomiska risker och med minimala krav på förkunskaper och administrativ förmåga.
  • Mål (vad): att nå ut till och inkludera flera lokalkategorier så som hembygdsgårdar, kyrkor, kommersiella
    kulturlokaler, teatrar och krögare med arrangemangsambitioner, att genomföra tre utbildningstillfällen, engagera cirka 20 arrangörer/artister samt att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och fler arrangemang inom kultur- och besöksnäringen.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.easyarr.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.