Muddring av Kyrkbingegrund

Leader Gute

Projektnamn: “Muddring av Kyrkbingegrund”, jnr 2020-40

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Havs- och fiskerifonden

Syfte (varför): att förbättra förutsättningarna för ett framtida brukande av fiskeläget Agbod som både fiskeläge och attraktiv besöksplats.

Mål (vad): att vattenföringen återställts genom att vattenådran rensas upp samt att information om insatsen görs tillgänglig genom skyltning på lämplig plats.

Slutdatum: 2020-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.