Muddring av Kyrkbingegrund

Leader Gute

Projektnamn: “Muddring av Kyrkbingegrund”, jnr 2020-40

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Havs- och fiskerifonden

Syfte (varför): att förbättra förutsättningarna för ett framtida brukande av fiskeläget Agbod som både fiskeläge och attraktiv besöksplats.

Mål (vad): att vattenföringen återställts genom att vattenådran rensas upp samt att information om insatsen görs tillgänglig genom skyltning på lämplig plats.

Slutdatum: 2020-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE