Ett, två, träsk

Projektnamn: ”Ett, två, träsk”

Övergripande mål: Hållbart småföretagande

Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster

Projektägare: Sportfiskarna

Fond: Havs- och fiskerifonden

Syfte (varför): att genom samverkan få fiskerättsinnehavare för Tingstäde träsk och Sigvalde träsk att upplåta sina fiskerätter för allmänt nyttjande.

Mål (vad): att de juridiska förutsättningarna för fiskeupplåtelse i dessa samfällt ägda fiskevatten ska vara klarlagda. Målet är också att projektet ska leda till att fiskerättsinnehavare vid minst ett av dessa träsk samverkar och förenas till att ta ansvar för fiskeförvaltningen och upplåta fisket för allmänheten i någon form, tillsammans med en aktiv båtuthyrning.

Kontaktuppgifter till projektägarenwww.sportfiskarna.se

Artiklar om projektet

Logo LEADER GUTE

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.