Ullpellets från outnyttjad ull på Gotland – ett utvecklingsprojekt med fokus på pelleteringsprocessen

  • Projektnamn: ”Ullpellets från outnyttjad ull på Gotland – ett utvecklingsprojekt med fokus på pelleteringsprocessen”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att utveckla och anpassa tekniken för pelletsproduktion för att fungera med svensk ull som råvara och därmed möjliggöra att den ull av sämre kvalitet som idag är en restprodukt som inte utnyttjas kan omvandlas till en förnybar och närproducerad gödsel- och jordförbättringsprodukt.
  • Mål (vad): att ta fram en metod och teknik för pelletering av ull. Inom projektet ska pelletspressen ha testats och anpassats till ull vad gäller inmatning och pelletering, pelleteringstester ska ha genomförts för att optimera kvaliteten på pelletsen, växtnäringsvärdet och hållfasthet ska ha analyserats för framtagna pellets, ett förslag för paketering anpassat till målgrupp ska ha tagits fram, en publik rapport med en sammanfattning av projektets resultat och erfarenheter. Av rapporten ska även framgå en beskrivning inklusive skisser av metod och teknik för pelletering av ull, samt de anpassningar och modifiering som gjorts av befintlig teknik.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.ri.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.