Paraplyprojekt – Upptäck din bygd

Leader Gute

Projektnamn: “Paraplyprojekt – Upptäck din bygd”, jnr 2021-4477 (”Upptäck din bygd)

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att öka förutsättningarna för att människors närliggande landskapet med dess omfattande natur- och kulturmiljövärden synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.

Mål (vad): att minst 10 delprojekt genomförs.

Slutdatum: 2023-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Artiklar och annan information

Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp