Bandklippning

Invigning av ny grillplats, skyltning och förbättrat motionsspår i Stånga

Bakom bygdegården i Stånga finns ett uppskattat motionsspår som går genom skog och ett område kallat öknen. Stånga IF ville skapa en bättre upplevelse för vandrare och motionärer och ansökte om ett miniprojekt. Nu har resultatet invigts.

Motionsslingan är välbesökt och det område som kallas öknen är en gammal grusgrop med naturliga stigar och vacker natur. I projektet ville man anordna en grillplats, förbättra själva spåret/motionsslingan och sätta upp en skylt med information om platsens historia och natur.

Skylt Stånga motionsslinga

På den nya skylten kan man läsa om både platsens historia, natur och djur. I området finns bland annat olika slags orkidéer och bin.

Förbifart ska locka bin

Från spåret vid bygdegården går en bred, sandad gång genom skogen. Här var en gång en kraftverksgata. Nu gången anlagd så att bin ska lockas till platsen och trivas. Länsstyrelsen Gotland har genomfört arbetet och tipsade Stånga IF om att sätta upp en skylt med den upplysande texten ”Förbifarten”.

Förbifarten

Vilda bin anlägger gärna sitt bo genom att gräva en lång bogång i marken, helst i sandiga eller grusiga jordar.

Bubbel och tilltugg

Måndagen den 7 juni var det dags för invigning med traditionsenligt bubbel och tilltugg. Charlotte Eliasson, ordförande i Stånga IF, klippte bandet och därefter fortsatte minglet vid spåret. Vad har man då för erfarenheter av att driva ett projekt som detta?

– Ett tips är att dela upp arbetet i flera, mindre etapper. Då är det lättare att ha koll på att projektet löper som det ska, säger Charlotte Eliasson.

Annat som upplevdes positivt var samverkan mellan föreningen, lokala företag och länsstyrelsen och det engagemang som uppstod när bland annat information och bilder skulle samlas in.

Samling vid grillplatsen

Den nybyggda grillplatsen ligger i nära anslutning till bygdegården och motionsslingan i Stånga. 

Mer om miniprojekt

Stånga IF genomförde sitt miniprojekt inom temaområdet ”Upptäck din bygd”. Här kan man söka upp till 15 000 kronor för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer i närområdet. Stödet ska användas till att möjliggöra upplevelser och rekreation. Exempel på sånt som kan göras är ställa i ordning vandringsleder och stigar, förbättra bärigheten, röja buskar och sly vid leder och stigar, tillgänglighetsanpassa, anlägga grill- och sittplatser, ta fram informationsmaterial, skyltar och dokumentation.

Miniprojekt går att söka inom sex temaområden:
Läs mer om miniprojekten