Attraktiva samlingslokaler / Utveckla din samlingslokal

Leader Gute

Projektnamn: “Attraktiva samlingslokaler”/”Utveckla din samlingslokal”, paraplyprojekt, jnr 2023-208

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att göra samlingslokaler mer tillgängliga och attraktiva för uthyrning och att skapa mervärde för bofasta och besökare.

Mål (vad): att genomföra en variation av miniprojekt, genom cirka 13-16 delaktiviteter, i samlingslokaler på Gotland

Slutdatum: 2024-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Artiklar och annan information

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp