Anbudsanmodan utredning

2020-05-13

Leader Gute vill få in anbud för att utreda vad medlemmarna i den ideella föreningen Leader Gute vill med föreningen i framtiden.

Uppdraget
Leader Gutes uppdrag är att genomföra Gotlands utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling inom ramen för programperioden 2014–2020. Med anledning av att innevarande programperiod går mot sitt slut vill styrelsen för Leader Gute få det belyst hur den kan och bör agera inför framtiden.

Uppdraget är en förstudie som ska ge värdefull input till hur styrelsen för Leader Gute ska välja vägval inför framtiden.

Anbudsanmodan utredare framtidsfrågor
Bilaga 1 Bakgrund
Bilaga 2 Medlemsregister per 191231

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.