Projektmöte

Kartläggning visar hur lokal utveckling kan förbättras

2020-04-28

På Gotland finns många som är engagerade i lokal utveckling. De flesta arbetar i projektform, söker pengar från olika håll och vill sprida sitt resultat. Hur upplever man utvecklingsarbetet och kan det fungera bättre? Det ville en kartläggning ge svar på.

År 2019 genomfördes ett leaderprojekt med syftet att öka kunskaperna om hur lokal utveckling fungerar. Utgångspunkten var de olika utvecklingsaktörernas behov och upplevelser.

Mer stöd och enklare ingångar
Sammanlagt gjordes ett 20-tal intervjuer med lokala och regionala aktörer med erfarenheter från att driva olika slags projekt. Samtalen fokuserade på erfarenheter, behov och förslag på förenklingar och förbättringar. Sammantaget efterfrågades mer stöd och hjälp kring administration, kommunikation och marknadsföring. En enklare ingång till olika finansiärer efterlystes också.

– Det är genom att prata med människor som man kan få reda på hur projekten verkligen fungerat. Hur man upplevde ansökningsprocessen, projektarbetet och vad som gått bra och mindre bra i projekten. Personer från både små ideella föreningar och utvecklingsbolag kom till tals och fick ge sina olika perspektiv. Att få den samlade kunskapen är mycket positivt, säger Mikael Håkansson på Leader Gute.

Mikael Håkansson på Leader Gute.

Mikael Håkansson, Leader Gute, var en av de som jobbade med kartläggningen. 

Övergripande önskemål
Några övergripande önskemål var:

  • Någon form av gemensamt ”projektkontor” som samlar olika typer av stöd och finansiärer.
  • Övergripande projektägare som håller i stor del av administrationen från ansökan till projektslut (efterfrågades av de små aktörerna).
  • Stödfunktioner av olika slag där en pool eller nätverk för t ex stöd till projektens administration, kommunikation och marknadsföring nämns.

Samordning en möjlighet
Att samordna olika regelverk är önskvärt men svårt att få till i närtid. Samordning av finansiärer kan vara en snabbare väg för att överbygga svårigheter och hinder för alla som engagerade i utvecklingsarbete.

Inför framtiden
Några frågor att arbeta vidare med kan vara:

  • Lotsa rätt från början: Det finns flera mer eller mindre överlappande stöd som enklare skulle kunna matchas vid en ökad samverkan mellan finansiärerna, t ex ”projektkontor” eller motsvarande.
  • Projektträngsel: Inom vissa områden kan det finnas mycket pengar som ska ut inom en begränsad period. En ökad samverkan/”projektkontor” kan ha en större beredskap att möta den typen av utmaningar.
  • Gemensam kommunikation: Det finns mycket stöd inom de egna organisationerna men också andra organisationer som inte finns representerade på Gotland. En ökad samverkan/”projektkontor” bör kunna samordna information om vilka stöd som finns, omvärldsbevaka kring vilka behov som finns för att t ex göra adekvata utlysningar eller marknadsföra befintliga stöd där ingen söker medel.

Läs sammanfattning av rapporten ”LLU 2.0”

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.