Kanoter på strand

Hallå där! Hur går det i projekt Skyltfönster gotländska upplevelser?

2021-01-29

Nu är det dags för en koll på läget i Hushållningssällskapets projekt ”Skyltfönster gotländska upplevelser”. Det handlar om att skapa och vidareutveckla digitala lösningar för köpare och säljare av upplevelser inom besöksnäringen.

Hushållningssällskapet har tidigare jobbat med projektet ”100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd” där man inventerade upplevelser inom besöksnäringen och hur de kan bokas och betalas via nätet.

– Det saknades en samlingssida för upplevelser för privatpersoner att boka och en sida för B2B (Business-to-Business), förklarar Riina Noodapera, projektledare för båda projekten.

Riina Nodapera

Riina Noodapera är en av alla som fått anpassa arbetssätt och projekt efter pandemin.

– Eftersom projektet samverkade med Kryssningsnätverket överlät vi inventeringen som gjordes till Gotlands förenade besöksnäring. Själva jobbade vi på med plattformen goticket.se där många arrangemang kunde testas redan 2019, berättar Riina.

Marknadsplats för upplevelser

När det var dags att avsluta projektet ”100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd” visade det sig att den ena plattformen behövde utvecklas vidare för att kunna fungera som marknadsplats för den tänkta målgruppen.

– En studieresa med fokus på hur man arbetar med paketering av upplevelser i andra regioner och övriga Europa gav inspiration och skjuts till vårt nya projekt som handlar om att utveckla webbplatserna traveltradegotland.com och goticket.se, säger Riina Noodapera.

Cykel

Att cykla på Gotland har alltid varit populärt. Fler och fler upptäcker naturen på en mountainbike.

En del av projektet ”Skyltfönster gotländska upplevelser” var tänkt att bidra till att realisera den regionala besöksnäringsstratregin för Gotland.  Upplägget var ambitiöst med många möten och kontakter, workshops och nätverkande med företag och berörda aktörer. Med vårens pandemi blev det tvärnit för besöksnäringen och stopp för en rad fysiska aktiviteter.  I stället blev det många personliga kontakter som skulle tas kring deltagandet i plattformen och hur den skulle fungera.

Arbete pågår

Trots omständigheterna rullar projektet på och samtidigt pågår en massa annat arbete med koppling till besöksnäringen, som Varumärket Gotland, Hållbara Gotland och Gotlands officiella turistsida gotland.com. Riina berättar att det sista arbetet med den tekniska utformningen av traveltradegotland.com nu ska göras.

Sillgrisslor

Många vill vara med på grisslehoppningen på Stora Karlsö under juni-juli då nykläckta ungar hoppar ned till väntande föräldrar.

– Det handlar om att få till en sök- och filtreringsfunktion, bilder och illustrationer, en karta och exempel på rundturer. Inte minst måste vi komma fram till var sidan ska vara länkad framöver och vilken aktör som ska jobba vidare med den färdiga webbplatsen, säger Riina.

Utmaningar i en föränderlig tid

Det har onekligen varit en utmanande tid att jobba med ett projekt kopplat till besöksnäringen. Planerade möten har fått ersättas med intervjuer med företag på bekostnad av färre personliga kontakter och ett mer tidskrävande arbetssätt. Hur det än är så går tiden och omvärlden förändras.

– Ja, samtidigt sker ju en utveckling i rasande takt på den digitala sidan så det är viktigt att projektet hänger med i de tekniska svängarna.

Projektet är tänkt att pågå till halvårsskiftet 2021 och nu återstår att på något vis knyta ihop säcken.

-Tanken är att traveltradegotland.com ska leva vidare men just nu vet vi inte i vilken form det kan tänkas bli, tillägger Riina.

Informationsmöten under februari

Den 23, 24 och 25 februari kl 15.30-16.00 hålls informationsmöten om plattformen traveltradegotland.com via Zoom.
Mer information och anmälan

Läs mer om projekten

Mer om projekten ”100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd” och ”Skyltfönster gotländska upplevelser” finns att läsa här: https://ruraltourismgotland.wordpress.com/

Webbplatserna som utvecklats i projekten

www.goticket.se
www.traveltradegotland.com
www.b2bgotland.com

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.