Trädgård Lövstakooperativet

Hallå där! Vad är på gång i projektet Av egen kraft?

2020-05-27

Under den här rubriken passar vi på att göra ett nedslag i något av alla de leaderprojekt som pågår runtom på ön. Denna gång kollar vi läget i projektet ”Av egen kraft” där målet är att stärka förutsättningarna för sociala företag att utvecklas.

Möjligheten till en anställning ser olika ut beroende på individens förutsättningar och omvärldens förväntningar. För de som hamnat utanför arbetsmarknaden kan vägen tillbaka vara lång. Här kan arbetsintegrerade sociala företag vara en möjlighet. Idag finns ett tiotal sociala företag inom olika branscher på Gotland. Projektet ”Av egen kraft” vill ge dessa, och nya sociala företag, så goda förutsättningar som möjligt. Projektledare Magnus Bäckström berättar:

– Vi ska bidra till att stärka företagens affärsmässighet genom kompetensutveckling och ökad samverkan. De sociala företagen får då bättre förutsättningar att ta och utföra uppdrag. På så sätt kan de förbättra sina resultat, investera i utbildning och nyrekrytering och utveckling av nya produkter och tjänster.

Det långsiktiga målet är att de sociala företagen är en naturlig del i det gotländska näringslivet och även att de blir fler.

Intresseförening för stärkt samverkan

Just nu pågår arbete med att starta en intresseförening, ASF Gotland, där syftet är att förbättra samverkan mellan de arbetsintegrerade sociala företagen på Gotland. En arbetsgrupp har skapats där de arbetsintegrerade företagen hjälps åt att vara med i upphandlingar.

– Några avtal är redan på gång och Återanvändarna har utmanat Region Gotland gällande arbetet med att tömma papperskorgar i Visby. Som en del i projektet har Hållbara Gotland besökt runt 30 företag och berättat om möjligheten att köpa tjänster från de arbetsintegrerade företagen och på så sätt bidra till social inkludering på Gotland, säger Magnus.

Enklare att få jobb eller starta eget

Under hösten ska projektet jobba med att bygga ”vägen in till ASF” med målet att göra det enklare för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden att få pröva att jobba i eller starta ett eget arbetsintegrerat företag. Aktiviteter för att effektivisera och förbättra kommunikationen och olika processer mellan myndigheter och de arbetsintegrerade företagen kommer också att genomföras.

Fönsterverkstaden hos Lövstakooperativet

Reparation och renovering av fönster är uppdrag som Lövstakooperativet åtar sig men man erbjuder även många andra tjänster inom fastighetsskötsel, snickeri och trädgårdsarbete. Foto: Lövstakooperativet.

Bidrar till att företagen klarar sig på sikt

I Roma finns Lövstakooperativet som erbjuder tjänster inom bland annat trädgård, fastighetsskötsel och snickeri. Här kan man få hjälp med allt från att fixa rabatter till plattsättning, måleriarbeten och renovering av fönster. Micke Gustafsson är arbetsledare på Lövstakooperativet och tycker att projektet är viktigt eftersom det ska bidra till att de sociala företagen klarar sig på sikt:

– Vi behöver stödja varandra – då blir vi starkare när det gäller upphandlingar, att ansöka om projektpengar och liknande.

Anlita sociala företag…

Baltic Sea Design
GoAd Gotland
Kunskapscafeerna
Lövstakooperativet
Suderviljan
Visby stadsodling
Återanvändarna Gotland

Läs mer om…

Av egen kraft – självständiga sociala företag
Coompanion Gotland
Hållbara Gotland

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.