Vindkraft på rapsfält

Anbudsanmodan förstudie samarbetsprojekt

2020-05-28

Leader Gute vill få in anbud för genomförandet av en förstudie om förutsättningarna att ingå i ett transnationellt samarbetsprojekt.

Uppdraget
European Network for Commnity-led initiatives on climate change and sustainability (ECOLISE) har gjort en förfrågan till Leader Gute om att ingå i ett transnationellt samarbetsprojekt. Genomförandeprojektet, om det blir av, har som syfte att testa och definiera goda exempel på metoder att mobilisera och stödja lokalt ledd handling (action) för att möta klimatförändringen och ökad hållbarhet (sustainability).

Leader Gute vill i en lokal förstudie låta undersöka förutsättningarna för att delta i genomförandeprojektet. Vi vill, tillsammans med lokala och regionala aktörer inom förnyelsebar energiomställning och med ECOLISE, undersöka och analysera beröringspunkter utifrån den lokala utvecklingsstrategin för Gotlands perspektiv.

Uppdraget är en förstudie som ska ge värdefull input till huruvida Leader Gute har förutsättningar att ingå i ett genomförandeprojekt.

Anbudsanmodan förstudie samarbetsprojekt
Bilaga 1 Mall samarbetsavtal för transnationellt samarbetsavtal inom Leader (svenska)
Bilaga 1 Mall samarbetsavtal för transnationellt samarbetsavtal inom Leader (engelska)

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.