Järngrind på kyrkogård

Välkommen till en inspirationsträff!

Kyrkogården som ett levande kulturarv och grön kulturmiljö – att upptäcka en plats historia

2020-05-25

Ett typiskt inslag i vårt gotländska landskap är de medeltida kyrkorna där man hittar både upplevelser och rekreation. Nu kan föreningar och organisationer söka stöd till att tillgängliggöra kyrkogårdsmiljöerna.

Var med på en inspirerande träff där du får höra om

  • Kyrkogården som ett levande kulturarv och grön kulturmiljö
  • Vad kyrkogården berättar om bygdens historia
  • Hur och var man hittar information om bygden och människorna
    som levt och verkat här

Dagar och tider

Vi träffas ute på kyrkogården där vi kan hålla avståndet.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till: info@leadergute.se (ange namn och telefonnummer) eller
ring på tel 0498-501 80.

Mer information

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.