Händer

Hur kan EU-stöd till utveckling göra ännu större nytta på Gotland?

2020-11-06

Ett stort antal föreningar och organisationer bidrar på olika sätt till utvecklingen på Gotland. Många utvecklingsinsatser genomförs som projekt som finansieras helt, eller delvis, med hjälp av EU-stöd.

Nu skickas en enkät ut till ett antal föreningar och organisationer på Gotland. Syftet är att få en bild av vilken kunskap som finns om EU-stöd som är tillgängliga för att genomföra utvecklingsprojekt. Resultatet kommer att ligga till grund för hur information och kommunikation kring EU-fonder och program kan förbättras och koordineras.

Bakom enkäten står offentliga och enskilda aktörer som på olika sätt arbetar med och är engagerade i utvecklingen av Gotland: Leader Gute, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, GUBIS (Gotländska Utvecklingsbolag i samverkan) och Hela Sverige ska leva.

Vill ni vara med och besvara enkäten?

Har er förening/organisation inte fått enkäten men vill vara med och besvara den? Hör av er till info@leadergute.se så skickar vi en länk till enkäten!

Frågor och mer information

Har ni frågor eller vill veta mer? Kontakta Leader Gute på mejl info@leadergute.se eller tel 0498-501 80.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.