Digitalisering av slaktkedja

  • Projektnamn: ”Digitalisering av slaktkedja”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotland Grönt Centrum AB, Roma
  • Fond: Regionalfonden
  • Syfte (varför): att digitalisera hela kedjan från levande djur till förädlat kött.
  • Mål (vad): att skapa en digitaliserad slaktkedja med märkning av djur, digital registrering av djur vid lastning, digitalregistrering av djur inför slakt, säkrare arbetsmiljö för transportörer, veterinärer och personal vid slakteriet samt möjlighet till ökad information till kund. Målet är även att informationen om projektets utfall ska spridas till media och andra slakterier i Sverige.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: http://grontcentrum.se/

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.