Nu finns tre nya miniprojekt att söka

2021-06-09

Hos Leader Gute är det möjligt att söka stöd till mindre insatser inom olika områden via s k miniprojekt. Miniprojekt är enkelt att söka och man får ett snabbt beslut på sin ansökan.

Tidigare har man kunnat söka inom tre temaområden. Nu utökar vi med ytterligare tre miniprojekt:

Utveckla din samlingslokal

Föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal kan söka stöd för att förbättra samlingslokalens tillgänglighet och attraktivitet. Exempelvis förbättring av ljussättning, teknisk utrustning (IT, ljudanläggning, högtalare m m), lek- och idrottsutrustning, webbplats, plats och utrustning för utomhusaktiviteter (sitt- och grillplatser m m), skylt/tavla för anslag, varmkompost, laddbox för fordon. För dessa insatser kan max 22 000 kronor inkl moms sökas.
Läs mer

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

Grupper, föreningar och organisationer kan söka stöd till att möjliggöra upplevelser och rekreation. Det kan handla om att anordna grillplatser, sittplatser eller liknande, uppföra trodertunar, stentunar eller andra stängsel, anpassningar för förbättrad framkomlighet och säkerhet vid ex tillfartsvägar och parkeringar, skyltar och skyltställ. För dessa insatser kan 10 000 – 22 000 kronor inkl moms sökas.

Det är också möjligt att söka stöd till framtagande av informationsmaterial m m. För dessa insatser kan 10 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.
Läs mer

Hållbart småföretagande

Småföretag och företag i samverkan på Gotlands landsbygd kan söka stöd till utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster. Stöd ges med max 70 % av den sammanlagda kostnaden för insatsen, upp till 40 000 kronor. Sökande finansierar själv 30 % av kostnaden.
Läs mer

Som tidigare kan man även söka stöd till miniprojekt inom:

Skapa aktiviteter i din bygd
Upptäck din bygd
Gotlands kyrkogårdar berättar