Gråsälar

Vittnesmål av fiskare från Öresund till Örnsköldsvik

2021-05-27

De senaste tjugo åren har säl och skarv ökat kraftigt i Östersjön. Samtidigt har antalet yrkesfiskare minskat. I ett transnationellt projekt har man tittat på sambandet och vilken betydelse det har för fiskets tillbakagång. Nu finns en sammanställning av hur yrkesfiskare i Sverige upplever situationen.

En central del av projektet ”Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project” var att undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning säl och skarv påverkar Östersjöns småskaliga kustnära fiske. Över tvåhundra personer har intervjuats om sina upplevelser och en del av samtalen med yrkesfiskare i Sverige finns nu sammanställda i en skrift.

Läs sammanställningen

Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön – vittnesmål av fiskare från Öresund till Örnsköldsvik

Se en film om projektet

Baltic Sea Seal & Cormorant TNC-project

Mer information

Om projektet
Projektets hemsida
Skador från säl och skarv i Östersjön kartläggs (artikel)

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.