Lämna synpunkter på strategin – sista chansen!

Nu intensifieras arbetet med strategin som ska ligga till grund för Leader Gutes arbete 2023-2027.

Under våren genomfördes dialogmöten och det fanns även möjlighet att lämna synpunkter digitalt. I början av september anordnades ett öppet möte då den befintliga versionen av strategin presenterades och diskuterades.

Tyck till t o m den 30 september
Sedan dess har strategin bearbetats ytterligare och nu finns en sista chans att tycka till om innehållet! Ta del av strategin här och lämna synpunkter senast den 30 september till john.gambe@leadergute.se eller malena.bendelin@gotland.se

Se strategiutkastet här:

Utkast lokal utvecklingsstrategi 2023-2027

Vad händer sen?
Strategin finslipas och skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober.

Mer om utvecklingsstrategi 2023-2027

Nu pågår arbetet med att ta fram ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Gute. Strategin ligger till grund för Leader Gutes arbete 2023-2027 och anger vilka projekt som kan få stöd under denna period. Den nya strategin ska skickas till Jordbruksverket senast 15 oktober 2021.
Läs mer om strategiarbetet