Närsholmens fyr

Välkommen till öppet möte om Leader Gutes utvecklingsstrategi 2023-2027

Onsdag 8/9 kl 19-20

Vi berättar hur långt vi kommit i arbetet och vilka typer av projekt som ryms i strategin! Det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Ta gärna del av underlag här på vår hemsida innan mötet!

Underlag till mötet

Utkastet till ny strategi består av följande delar:

  • Områdesbeskrivning – beskrivning av och förutsättningarna för Gotland
  • Mål – målen för strategin
  • Insatsområden – inom vilka områden utvecklingsinsatser/projekt ska genomföras
  • Indikatorer och målvärden – hur utvecklingsinsatser/projekt bedöms

Läs utkastet här!

Möteslänk

Mötet sker digitalt via Zoom. Vi öppnar kl 18.45 för dig som kolla tekniken. Länk till mötet finns här:

Möteslänk – klicka här!

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.