Pratbubblor

Var med på ett möte om framtidens utvecklingsmöjligheter 11, 12 eller 13 oktober!

2021-10-04

Hur kan det bli enklare att söka offentligt stöd till utveckling? Hur kan stödet göra ännu större nytta i framtiden?

Nu genomför vi ett antal möten där vi vill ha er hjälp med att få reda på:

  • Vad krävs för att ni ska kunna ta del av de stödmöjligheter som finns?
  • Hur vill ni påverka och föra dialog?
  • Hur borde det fungera?

Antalet deltagare per möte är högst upp till sju personer för att alla ska ha möjlighet att komma till tals. Vi bjuder på enklare förtäring och ett tack för ditt deltagande!

Anmälan
Senast fredag 8 oktober via formuläret nedan eller till info@leadergute.se

Välkommen!

Ja, jag vill anmäla mig!

Offentligt stöd till lokal och regional utveckling fördelas av bl a Leader Gute, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Nu vill vi, tillsammans med GUBIS och Hela Sverige ska leva, veta hur detta ska kunna fungera ännu bättre i framtiden.

Vem genomför mötena?

Mötena genomförs av Leader Gute i samverkan med GUBIS (Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan), Hela Sverige ska leva Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.

Hur genomförs mötena?

Studenter på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, leder mötena och samlar in synpunkter och idéer. Resultatet sammanfattas i en rapport som alla kan ta del av. Antalet deltagare per möte är upp till sju personer för att alla ska ha möjlighet att komma till tals.

Vem kan vara med?

Alla som är intresserade av utvecklingen av sin bygd och Gotland: föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.