Midsommarfest Buttle festmötesplats

Lysande utsikter för Buttle festmötesplats

2021-05-17

Leader Gute har beviljat flera projekt till hembygds- och bygdegårdsföreningar. I Buttle genomfördes en modernisering av festmötesplatsen. Något som underlättat alla aktiviteter och ska leda till ännu fler besökare.

Upprinnelsen till Buttle Hembygdsförenings projekt var behovet av en effektivare hantering av verksamheten vid föreningens festmötesplats.

– Vi behövde helt enkelt kunna jobba på ett mer energi- och arbetsbesparande sätt vid våra sammankomster. På så vis tänkte vi att vi skulle kunna utöka och utveckla aktiviteterna på festplatsen och få fler besökare. Inte minst hoppas vi också att det ska bli lättare att få fler frivilliga att ställa upp med en arbetsinsats i hembygdsföreningen, förklarar Anita Pettersson som ledde projektet.

Förenklad hantering uppskattat

I projektet skapades de önskade förutsättningarna genom att det dieseldrivna elverket byttes ut till en fast elinstallation. De hygieniska faciliteterna moderniseras genom installation av en förbränningstoalett på platsen.

Köket Buttle festplats

När man ändå var i gång med projektarbeten passade man på att ställa i ordning köket i bulhuset vid festplatsen. Foto: Anita Pettersson 

Projekt som får stöd från Leader Gute ska passa in under ett av de s k insatsområden som beskrivs i en utvecklingsstrategi. I Leader Gutes strategi var projektidén förenlig med insatsområdet Möjligheter till gemensamma aktiviteter. Stödet kunde användas till installationen av den nya utrustningen medan det mesta av arbetet gjordes ideellt av föreningens medlemmar. Blev det då som planerat?

– Det blev bättre än förväntat och tillsammans med allt ideellt arbete med att reparera och ställa i ordning köket i bulhuset vid festplatsen så har det verkligen underlättat all hantering. I somras kunde vi erbjuda våffelkvällar och loppis utomhus. Innan pandemirestriktionerna slog till på allvar hann vi också med en ”Corona-revy” som spelades utomhus, berättar Anita Pettersson.

Förhoppning om utökad uthyrning

Som bekant har det varit svårt för de flesta föreningar att bedriva verksamhet det senaste året. För Buttle hembygdsförening hann man inte med så mycket annat innan ytterligare planerade aktiviteter fick ställas in.

Logdans Buttle festplats

Hembygdsföreningens förhoppning är att åtgärderna ska leda till ökad uthyrning av festplatsen. Foto: Anita Pettersson 

– Någon lammgrillning och glöggkväll blev det förstås inte och det har varit svårt att planera för något alls på grund av att det mesta av vår verksamhet har legat nere. På sikt tror vi att den enklare hanteringen kommer att leda till utökad uthyrning av festplatsen, att vi får fler besökare och att det blir enklare att samarbeta med andra. Vi tror också att vi kommer att kunna traktera och ta emot större sällskap och att det ska gå att förlänga säsongen nu när festplatsen fungerar på ett annat sätt, säger Anita Pettersson.

Intresse för lokal utveckling nödvändig

Stor ideell kraft lades ned i projektet och det mesta verkar ha gått enligt plan. Vad var då det svåraste i själva genomförandet?

– Det svåra var att få in offerter från entreprenörer till ett så här litet projekt. Entreprenörerna måste ha ett intresse av lokal utveckling för att bemöda sig med att lämna offerter. Det hade de aktörer som fick uppdraget, avslutar en nöjd Anita Pettersson.

Mer information

Projekt ”Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats”
Buttle hembygdsförening

Foto överst på sidan: Anita Pettersson

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader